Geometria kół


Nasz serwis oferuje ustawianie geometrii kół.
Jeżeli zaobserwujesz w swoim samochodzie, że ściąga w lewo lub w prawo wczasie, gdy na chwilę puścisz kierownicę jadąc po względnie równej jezdni, może to oznaczać, że musisz sprawdzić ustawienie geometrii kół samochodu.
Źle ustawiona geometria może doprowadzić do uszkodzenia ogumenia, bądź w przypadku dużych odchyleń od normy, może zagrażać bezpieczeństwu jazdy.

Sprawdź geometrię pojazdu gdy:
- Uderzyłeś kołem w przeszkodę
- Zaobserwowałeś zużycie opon odbiegające od normy
- Masz problemy z wykonywaniem manewrów samochodem
- Samochód ściąga w którąś stronę
- Kierownica nie chce wrócić do eutralnej pozycji po wyjściu z zakrętu
- Mimo, iż kierownica jest prosto, pojazd "ściąga"
- Samochód miał wymieniane elementy zawieszenia, bądź układu kierowniczego

Serdecznie zapraszamy!